Handelsbetingelser
for medlemskaber og kort oprettet fra 01.01.2018 og frem.

BETALINGSTYPER
Vi modtager VISA / Dankort, Mastercard, Maestro, JCB, Union Pay, American Express og JCB. Du kan også betale med MobilePay.

GENERELT
Du kan altid finde priser, vilkår, gebyrer og lignende på vores prisside.

Væsentlige ændringer i priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 90 dage, før ændringen træder i kraft pr. e-mail og på hjemmesiden manuvisiontræning.dk

Dit medlemskab hos ManuVision Træning er personligt og må ikke benyttes af andre end dig selv. Ved misbrug af dit medlemskab eller medlemskort opkræves et gebyr på 150 kr. Hvis misbruget gentages, vil dit medlemskab eller medlemskort blive inddraget, hvorefter det er ugyldigt.

Du skal være 18 år for at blive medlem hos ManuVision Træning. Hvis der sker ændringer i dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer eller andre oplysninger, som du har givet ved indmeldelse, skal du straks meddele dette til ManuVision Træning. Du er som medlem ansvarlig for, at ManuVision Træning til enhver tid har dine korrekte personoplysninger og e-mailadresse.

Ved oprettelsen af et medlemskab hos ManuVision Træning accepterer du ud over indeværende medlemsbetingelser også husets regler, og at ManuVision Træning opbevarer dine personlige oplysninger, så længe du er medlem og højst 3 år efter, medlemskabet er ophørt.

MEDLEMSKABER
Du kan træne i ManuVision Huset enten ved at oprette et løbende medlemskab eller ved at købe 3-turskort eller 10-turskort. Al træning kræver, at du opretter en personlig profil på manuvisiontræning.dk, logger ind og booker tid.

LØBENDE MEDLEMSKAB
Hvis du opretter et løbende medlemskab, skal du ved oprettelsen af dit medlemskab betale et oprettelsesgebyr på 150 kr. (studerende og pensionister 75 kr.) samt for medlemskabet fra købsdatoen og en måned frem. Herefter betaler du for en måned ad gangen. Du opretter  medlemskabet ved at melde dig ind online via manuvisiontræning.dk og oprette en betalingsaftale via PBS eller en kreditkortsaftale. PBS-aftaler og betaling med indbetalingskort medfører, at du skal betale et gebyr på 9 kr. Kreditkortsaftaler er uden gebyr. Det er dit ansvar, at der sker rettidig betaling. Dit medlemskab er løbende og fortsætter indtil det opsiges. Dit (plastik)medlemskort udleveres ved fremmøde til træning og skal medbringes hver gang. Hvis du mister eller beskadiger dit medlemskort, skal du straks meddele dette til ManuVision Træning, som vil udstede et nyt medlemskort mod 60 kr. i gebyr. Hvis du glemmer dit medlemskort, vil du mod betaling af et gebyr på 25 kr. kunne træne alligevel.
Med et løbende medlemskab kan du booke træning på alle ledige hold i ManuVision Huset Aarhus og ManuVision Huset København.

KLIPPEKORT
Et klippekort er som udgangspunkt gyldigt i 12 måneder fra udstedelsesdatoen, hvis ikke andet er angivet. Der kan forekomme kortere gyldighedsperioder ved fx kampagner og tilbud.

Et klippekort er personligt og kan ikke deles med eller overdrages til andre. Det er dit eget ansvar at få brugt dine klip inden udløbsdatoen på kortet. Eventuelt resterende klip refunderes ikke og kan ikke overdrages til andre.

Klippekortet købes online og knyttes til din personlige bookingprofil. Når du booker tid til træning, vil systemet automatisk trække et klip fra kortet. Eventuelt resterende klip på ikke-udløbne klippekort refunderes ikke og kan ikke overdrages til andre.

Du får ikke udleveret et plastikmedlemskort, men skal kunne oplyse navn og telefonnummer, hvis træneren spørger efter træning.

FORTRYDELSESRET
Hvis du ikke har taget dit medlemskab i brug, kan du fortryde dit køb i op til 14 dage efter, medlemskabet blev oprettet. Meddelelse om brug af fortrydelsesretten sendes skriftligt til ManuVison på info@manuvision.dk. Du skal som medlem bevise, at du har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette.

GAVEKORT
Gavekort købes i gavekortshoppen og bliver sendt til dig på e-mail sammen med kvitteringen, umiddelbart efter køb, så du selv kan printe kortet ud og forære det i gave. Købet kan fortrydes indtil 14 dage efter købet ved henvendelse til info@manuvision.dk, med mindre gavekortet er taget i brug. Gavekortet er gyldigt i 12 måneder fra købsdatoen.
For at gøre brug af gavekortet, skal modtageren oprette en profil i ManuVisions bookingsystem.

TILMELDING OG AFMELDING AF AKTIVITETER
Du tilmelder dig træningshold ved at oprette en profil på manuvisiontræning.dk og booke et hold. Afbud skal foretages mindst 12 timer før. Hvis denne frist overskrides, vil du som medlem med forudbetalt eller løbende medlemskab blive opkrævet et gebyr på 50 kr. Hvis du har klippekort, mister du et klip på kortet.

MANGLENDE BETALING
Et løbende medlemskab kræver PBS-aftale eller automatisk trækning på kreditkort. Hvis dette krav ikke opfyldes, har ManuVision ret til uden varsel at lukke dit medlemskab.

ManuVision forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at inkassere det udestående beløb og et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI i henhold til RKI’s gældende regler. I så fald fastsættes gebyret af ManuVision eller af ManuVisions eksterne samarbejdspartnere.

Ved lukning af medlemskab og ved udelukning og bortvisning af medlemmet, forfalder alle udestående beløb i medfør af medlemskabet til betaling straks.

PAUSE
Du har ikke mulighed for at sætte dit medlemskab på pause.

OPSIGELSE
Du kan til enhver tid skriftligt opsige dit medlemskab af ManuVision Træning ved udløbet af opsigelsesmåneden plus én måned. Ved opsigelse af dit medlemskab skal du oplyse dit fornavn, efternavn, fødselsdato og medlemsnummer.

En opsigelse skal ske på følgende måder:
b) Via login på manuvisiontræning.dk
c) Via mail til info@manuvision.dk

En opsigelse er gældende fra den dag, ManuVision modtager opsigelsen. Du skal som medlem bevise, at du har opsagt dit medlemskab, hvis der senere opstår tvivl om dette.

Manuvision forbeholder sig at kunne opsige en hver form for medlemskab med et varsel på én måned til udgangen af en måned. Såfremt Manuvision opsiger et medlemskab vil evt. forudbetaling eller overskydende klip efter udgangen af opsigelsesperioden blive udbetalt til medlemmet til den forholdsmæssige værdi.

OPHÆVELSE AF MEDLEMSKAB
I tilfælde af alvorligt brud på medlemsbetingelserne, personalets anvisninger eller husets regler, kan ManuVision til enhver tid ophæve dit medlemskab med øjeblikkelig virkning. En ophævelse vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra Manuvisions lokaler og forbud mod at indfinde sig igen.

HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE
Al træning sker på eget ansvar. Du er som medlem selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos ManuVision Træning. ManuVision tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

VÆRDIGENSTANDE
ManuVision anbefaler, at alle genstande af værdi tages med ind i træningslokalet under træning. ManuVision bærer ikke noget ansvar for tab som følge af tyveri eller tingskade.

PERSONOPLYSNINGER
Dine personlige oplysninger vil på intet tidspunkt blive videregivet til tredjemand.
Ved oprettelse af din personlige bookingprofil kan du vælge at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Denne service kan til enhver tid frameldes.

LOVVALG OG VÆRNETING
Alle køb omfattet af disse medlemsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

Handelsbetingelser
for medlemskaber og kort oprettet fra 01.01.2018 og frem

BETALINGSTYPER

Vi modtager Dankort og MobilePay.

GENERELT

Du kan altid finde priser, vilkår, gebyrer og lignende på vores prisside.

Væsentlige ændringer i priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 90 dage før, ændringen træder i kraft pr. e-mail og på hjemmesiden manuvisiontræning.dk

Dit medlemskab hos ManuVision Træning er personligt og må ikke benyttes af andre end dig selv. Ved misbrug af dit medlemskab eller medlemskort opkræves et gebyr på 150 kr. Hvis misbruget gentages, vil dit medlemskab eller medlemskort blive inddraget, hvorefter det er ugyldigt.

Du skal være 18 år for at blive medlem hos ManuVision Træning. Hvis der sker ændringer i dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer eller andre oplysninger, som du har givet ved indmeldelse, skal du straks meddele dette til ManuVision Træning. Du er som medlem ansvarlig for, at ManuVision Træning til enhver tid har dine korrekte personoplysninger og e-mailadresse.

Ved oprettelsen af et medlemskab hos ManuVision Træning accepterer du ud over indeværende medlemsbetingelser også husets regler, og at ManuVision Træning opbevarer dine personlige oplysninger, så længe du er medlem og højst 3 år efter, medlemskabet er ophørt.

MEDLEMSKABER

Du kan træne i ManuVision Huset enten ved at oprette et løbende medlemskab, ved at købe et månedskort eller ved at købe et klippekort på 1 eller 10 gange. Alle typer medlemskaber kræver, at du opretter en personlig profil på manuvisiontræning.dk, logger ind og booker tid.

LØBENDE MEDLEMSKAB

Du kan oprette et løbende medlemskab hos ManuVision Træning ved at melde dig ind online via manuvisiontræning.dk og oprette en betalingsaftale via PBS eller en kreditkortsaftale. PBS-aftaler og betaling med indbetalingskort medfører, at du skal betale et gebyr på 9 kr. Kreditkortsaftaler er uden gebyr. Det er dit ansvar, at der sker rettidig betaling. Dit medlemskab er løbende og fortsætter indtil det opsiges. Dit (plastik)medlemskort udleveres ved fremmøde til træning og skal medbringes hver gang. Hvis du mister eller beskadiger dit medlemskort, skal du straks meddele dette til ManuVision Træning, som vil udstede et nyt medlemskort mod 60 kr. i gebyr. Hvis du glemmer dit medlemskort, vil du mod betaling af et gebyr på 25 kr. kunne træne alligevel.

Med et løbende medlemskab kan du booke træning på alle ledige hold i ManuVision Huset Aarhus og ManuVision Huset København.

MÅNEDSKORT

halvEt månedskort er gyldigt fra udstedelsesdatoen og 4 uger frem. Kortet købes ved at oprette profil på manuvisiontræning.dk og vælge det ønskede kort. Kortet kan bruges på alle ledige hold i ManuVision Huset Aarhus og ManuVision Huset København. Du får ikke udleveret et plastikmedlemskort, men skal kunne oplyse navn og telefonnummer, hvis træneren spørger efter træning.

KLIPPEKORT

Et 1-turskort eller 10-turskort er som udgangspunkt gyldigt i 12 måneder fra udstedelsesdatoen, hvis ikke andet er angivet. Der kan forekomme kortere gyldighedsperioder ved fx kampagner og tilbud.

Et klippekort er personligt og kan ikke deles med eller overdrages til andre. Det er dit eget ansvar at få brugt dine klip inden udløbsdatoen på kortet. Eventuelt resterende klip refunderes ikke og kan ikke overdrages til andre.

Klippekortet købes online og knyttes til din personlige bookingprofil. Når du booker tid til træning, vil systemet automatisk trække et klip fra kortet. Eventuelt resterende klip på ikke-udløbne klippekort refunderes ikke og kan ikke overdrages til andre.

Du får ikke udleveret et plastikmedlemskort, men skal kunne oplyse navn og telefonnummer, hvis træneren spørger efter træning.

FORTRYDELSESRET

Hvis du ikke har taget dit medlemskab i brug, kan du fortryde dit køb i op til 14 dage efter, medlemskabet blev oprettet. Meddelelse om brug af fortrydelsesretten sendes skriftligt til ManuVison på info@manuvision.dk. Du skal som medlem bevise, at du har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette.

GAVEKORT

Gavekort købes i gavekortshoppen og bliver sendt til dig på e-mail sammen med kvitteringen, umiddelbart efter køb, så du selv kan printe kortet ud og forære det i gave. Købet kan fortrydes indtil 14 dage efter købet ved henvendelse til info@manuvision.dk, med mindre gavekortet er taget i brug. Gavekortet er gyldigt i 12 måneder fra købsdatoen.

For at gøre brug af gavekortet, skal modtageren oprette en profil i ManuVisions bookingsystem.

TILMELDING OG AFMELDING AF AKTIVITETER

Du tilmelder dig træningshold ved at oprette en profil på manuvisiontræning.dk og booke et hold. Afbud skal foretages mindst 12 timer før. Hvis denne frist overskrides, vil du som medlem med forudbetalt eller løbende medlemskab blive opkrævet et gebyr på 50 kr. Hvis du har klippekort, mister du et klip på kortet.

BETALING

Køber du et forudbetalt medlemskab (månedskort) betaler du ved oprettelsen for den samlede medlemskabsperiode. Hvis du opretter et løbende medlemskab, skal du ved oprettelsen af dit medlemskab betale et oprettelsesgebyr på 75 kr. samt for medlemskabet fra købsdatoen og en måned frem. Herefter betaler du for en måned ad gangen.

MANGLENDE BETALING

Et løbende medlemskab kræver PBS-aftale eller automatisk trækning på kreditkort. Hvis dette krav ikke opfyldes, har ManuVision ret til uden varsel at lukke dit medlemskab.

ManuVision forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at inkassere det udestående beløb og et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI i henhold til RKI’s gældende regler. I så fald fastsættes gebyret af ManuVision eller af ManuVisions eksterne samarbejdspartnere.

Ved lukning af medlemskab og ved udelukning og bortvisning af medlemmet, forfalder alle udestående beløb i medfør af medlemskabet til betaling straks.

PAUSE

Du har ikke mulighed for at sætte dit medlemskab på pause.

OPSIGELSE

Du kan til enhver tid skriftligt opsige dit medlemskab af ManuVision Træning ved udløbet af opsigelsesmåneden plus én måned. Ved opsigelse af dit medlemskab skal du oplyse dit fornavn, efternavn, fødselsdato og medlemsnummer.

En opsigelse skal ske på følgende måder:

b) Via login på manuvisiontræning.dk

c) Via mail til info@manuvision.dk

En opsigelse er gældende fra den dag, ManuVision modtager opsigelsen. Du skal som medlem bevise, at du har opsagt dit medlemskab, hvis der senere opstår tvivl om dette.

Manuvision forbeholder sig at kunne opsige en hver form for medlemskab med et varsel på én måned til udgangen af en måned. Såfremt Manuvision opsiger et medlemskab vil evt. forudbetaling eller overskydende klip efter udgangen af opsigelsesperioden blive udbetalt til medlemmet til den forholdsmæssige værdi.

OPHÆVELSE AF MEDLEMSKAB

I tilfælde af alvorligt brud på medlemsbetingelserne, personalets anvisninger eller husets regler, kan ManuVision til enhver tid ophæve dit medlemskab med øjeblikkelig virkning. En ophævelse vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra Manuvisions lokaler og forbud mod at indfinde sig igen.

HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning sker på eget ansvar. Du er som medlem selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos ManuVision Træning. ManuVision tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

VÆRDIGENSTANDE

ManuVision anbefaler, at alle genstande af værdi tages med ind i træningslokalet under træning. ManuVision bærer ikke noget ansvar for tab som følge af tyveri eller tingskade.

PERSONOPLYSNINGER

Dine personlige oplysninger vil på intet tidspunkt blive videregivet til tredjemand.

Ved oprettelse af din personlige bookingprofil kan du vælge at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Denne service kan til enhver tid frameldes.

LOVVALG OG VÆRNETING

Alle køb omfattet af disse medlemsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

Share This